experience share

ecostore 媽媽之星 – Ziggy | Mums of ecostore – Ziggy

1. 最喜愛嘅 ecostore產品係 ? 我幾乎鍾意所有嬰兒同兒童產品!特別係皮膚同沖涼產品。我有一個幾歲嘅小朋友同埋一個初生BB,所以要非常注意佢哋接觸嘅化學物質。我哋身體通過皮膚吸收好多嘢,所以我淨係想我嘅小朋友使用最純潔、最安全嘅產品。   2. 點解鍾意用 ecostore 呢個品牌? 好多原因。我自己本身皮膚非常敏感,所以真係唔係任何產品都適合我用。ecostore 個人護理同清潔產品嘅清潔成分安全,加上功效一流。我另外特別鍾意樽嘅設計同包裝。我一向都盡量減少一次性塑膠嘅消耗,有時亦都唔太肯定塑膠係唔係真正被回收再造。所以,當知道 ecostore 嘅樽係用甘蔗製造,我真係好開心。   3. 你嘅小朋友用緊我哋嘅咩產品? 三歲嘅哥哥,最愛佢嘅兒童牙膏(我都係)。佢仲每晚都要求喺佢沖涼時加入 ecostore泡泡 (兒童泡泡浴)!   4. 用ecostore產品時有冇得意嘅經歷想大家分享? 我對漂白劑等化學物質非常敏感,如果我離漂白劑唔到一米,我就會即刻咳。 ecostore多功能清潔噴霧對清除油脂完全有效,對我同小朋友一樣咁安全。   5. 你點樣將ecostore產品加入你日常健康護理嘅程序度? 我哋所有個人護理產品都轉晒用 ecostore – 例如洗手液同牙膏,而且我都開始改用番梘沖涼。我真係希望我住喺其中一個 refill 站附近,但幸運地,透過網上商店,ecostore 可以將產品(由其係大 size) 直接送到你屋企!   想同大家分享你嘅ecostore 故事? 電郵比我哋啦。   1. Which is your favorite ecostore product? I love pretty much everything from the children’s range! Especially the …

ecostore 媽媽之星 – Ziggy | Mums of ecostore – Ziggy 閱讀更多

ecostore 媽媽之星 – Carmen | Mums of ecostore – Carmen

1. 成為 ecostore fans 年資? 超過5年。 2. 最喜愛嘅產品係 ? BB 泡泡浴 3. 點解鍾意用 ecostore 產品? 唔好以為環保產品的清潔力會比含化學成化的清潔用品差。一定要親身試過先知道有幾好。 4. 有咩產品使用心得? 起初我會將洗碗液擠到海綿上去洗碗, 但係洗咗幾隻之後又要再擠過, 擠極都唔夠。而家我會將少量洗碗液開入一盤水度, 就可以用嚟洗晒成堆碗碟, 又慳咗好多洗碗液喇! 想同大家分享你嘅ecostore 故事? 電郵比我哋啦。   1. How long have you been using ecostore products? Over 5 years. 2. Which is your Favourite product? ecostore Baby Bubble Bath 3. Why do you love our products? They just work as well as other …

ecostore 媽媽之星 – Carmen | Mums of ecostore – Carmen 閱讀更多

zh_HK香港中文

保持聯繫